Kontakt

KOVOHUTY Dolný Kubín, s.r.o.
Nábrežie Oravy 625/12
026 01 Dolný Kubín
Slovensko

IČO: 31646697
IČ DPH: SK2020426012

DOBA NAKLÁDOK: PONDELOK- PIATOK : 7:00 - 13:00