Prehlásenie k používaniu konfliktných minerálov

KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o. ako výrobca ferozliatinových práškov v Európe v súlade so svojou politikou kvality podporuje zámer § 1502 Dodd-Frankovho zákona o reforme finančného trhu a ochrane spotrebiteľa.

Účelom tejto časti zákona je zverejňovať a podávať správy o využívaní minerálov (tzv. „ konfliktné minerály “) z Konžskej demokratickej republiky a priľahlých oblastí. Nariadenie sa vzťahuje na minerály a kovy:

  • zlato
  • cín
  • volfrám
  • tantal


KOVOHUTY Dolný Kubín s.r.o. sa týmto zaväzuje:

1. Získavať vyhlásenie od svojich dodávateľov, v ktorom sa uvádza, či dodané produkty obsahujú konfliktné minerály: cín, tantal, volfrám alebo zlato.

2. Požadovať od svojich dodávateľov, aby sa pri výrobe svojich produktov vyhýbali používaniu konfliktných minerálov.

3. Pravidelne prehodnocovať schválených dodávateľov tovaru s cieľom aktualizovať využitie konfliktných nerastov a ich pôvod.

4. Ak sa zistí, že produkty obsahujú konfliktné materiály pochádzajúce z problémových oblastí, spoločnosť požiada dodávateľa o nápravu. Ak nedôjde k náprave, spoločnosť sa bude snažiť použiť iné produkty alebo sa zaviaže zmeniť dodávateľa.

5. Sprístupniť toto vyhlásenie na webovej stránke spoločnosti.

6. Rešpektovať požiadavky na odovzdávanie informácií o využití konfliktných nerastov.