POTASSIUM TITANATE HGT

Charakteristika

Atomizovaný prášok FeSi15 sa vyrába atomizovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí optimálnu odolnosť voči korózii, ako aj životnosť.

Použitie

Zlievarenské aplikácie, zváranie a odlievanie kovov, nátery tepelnej izolácie, žiaruvzdorný priemysel, trecie materiály, elektrická izolácia, termoplastické kompozity

Kontaktný formulár