ATOMIZOVANÝ FEROZLIATINOVÝ PRÁŠOK FeSi 15%

Charakteristika

Atomizovaný prášok FeSi15 sa vyrába atomizovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí optimálnu odolnosť voči korózii, ako aj životnosť.

Použitie

Atomizovaný prášok FeSi15 sa používa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií, ktoré slúžia na oddeľovanie zliatin hliníka od zliatin na báze Cu, Zn a Pb v rozdružovacích zariadeniach (šrédrovacích strojoch).

Kontaktný formulár