ATOMIZOVANÝ FEROZLIATINOVÝ PRÁŠOK FeSi 45%

Charakteristika

Atomizovaný prášok FeSi45 sa vyrába atomizovaním tekutej predzliatiny vzduchom do vody. Výsledný prášok má pravidelný guličkový tvar, čo zabezpečí jeho optimálne vlastnosti.

Použitie

Atomizovaný prášok FeSi45 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Kontaktný formulár