MLETÝ FEROZLIATINOVÝ PRÁŠOK FeSi 15%

Charakteristika

Mletý prášok FeSi15 sa vyrába mletím kusového FeSi15 na vibračných a guľových mlynoch. Je triedený a homogenizovaný podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie

Mletý prášok FeSi15 sa používa na rozdružovanie minerálnych rúd, ktoré sa líšia svojimi fyzikálnymi vlastnosťami, napr. pri ťažbe magnezitu na oddelenie základného materiálu od hlušiny. Ďalej sa používa na výrobu ťažkých suspenzií v šrédrovacích strojoch na oddelenie hliníka a mosadzných častí rozdrvených materiálov. Tiež sa používa v poľnohospodárstve na triedenie semien od pliev ako aj prímes do magnetických farieb a v priemysle stavebných hmôt.

Kontaktný formulár