Mletý ferozliatinový prášok FeSi 45%

Charakteristika

Mletý prášok FeSi45 sa vyrába mletím kusového FaSi45 na vibračných a guľových mlynoch. Prášok sa triedi a homogenizuje podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie

Mletý prášok FeSi45 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Kontaktný formulár