MLETÝ FEROZLIATINOVÝ PRÁŠOK FeSi 75%

Charakteristika

Mletý prášok FeSi75 sa vyrába mletím kusového FeSi75 na vibračných a guľových mlynoch. Prášok sa triedi a homogenizuje podľa požiadaviek odberateľov.

Použitie

Mletý prášok FeSi75 sa používa ako prímes do zváracích elektród.

Kontaktný formulár